top of page

Systemisch werk  -  Familieopstellingen

Systemisch werk is gebaseerd op het fenomeen dat leden van een familie, vriendenkring of ander ‘systeem’ diep met elkaar verbonden zijn. Systemisch werk maakt verstoorde of onrustige verhoudingen in het systeem zichtbaar, zodat je ermee aan de slag kunt.

Uitbeelden geeft inzicht
De term ‘systeem’ is binnen systemisch werk een ruim begrip. Het kan een familie, gezin of werkkring zijn, maar ook een vereniging of politieke partij. Systemisch werk brengt het systeem waartoe iemand behoort in beeld met behulp van voorwerpen of personen. Dit geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen. Zijn de leden van het systeem steunend voor elkaar of zijn de relaties verstoord of gespannen? Vervolgens wordt duidelijk hoe de dynamiek in het systeem positief beïnvloed kan worden.

Intensieve begeleiding
Binnen systemisch werk word je intensief begeleid op je zoektocht naar rust en evenwicht in jouw systeem. Je begeleider stelt de vragen die je verder helpen en vertaalt de mogelijkheden naar jouw dagelijks leven.

Het tarief voor een consult systemisch werk - familieopstellingen bedraagt € 95. Het consult duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Over het algemeen zijn twee tot drie consulten voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Van het consult mogen geluidsopnames en foto's worden gemaakt.

Elk coachingstraject begint met een persoonlijk kennismakingsgesprek van circa 30 minuten. Dit gesprek is gratis. 

systemisch opstelling DSC_8049kl.jpg
bottom of page